แผนงานวิชาการ

โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

รคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ( 5 อันดับแรก) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2556 ธันวาคม 2556

ลำดับ

โรคทางระบาดวิทยา  (กลุ่มโรค)

ปีงบประมาณ 2556

จำนวน

อัตราป่วย/แสน

1 อุจจารระร่วง

112

1337.15

2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

16

191.02

3 ปอดอักเสบ

15

179.08

4 อาหารเป็นพิษ

13

155.20

5 ไข้เลือดออก

10

119.38

รวม

166

1981.85

             

  ที่มา: รายงาน 506 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 จากการวิเคราะห์โรคระบาดที่เป็นปัญหาของตำบลทรงคนอง พบว่า อันดับ 1 คือโรคอุจจาระร่วง อัตราป่วย 1337.15 ต่อแสนประชากร อันดับ 2 โรคไม่ทราบสาเหตุ อัตราป่วย 191.02.07 ต่อแสนประชากร และอันดับ 3 โรคปอดอักเสบ อัตราป่วย 179.08 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงาน 506 ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

เปรียบเทียบกับจำนวนประชากรปี 2556 จำนวน 8376 คน

กราฟแสดงอัตราป่วยโรค อันดับแรก ปี 2556

1.อุจจาระร่วง

อุจจาระร่วง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s